دارالقرآن                         
دارالقرآن ابن الکریم (علیهماالسلام) وابسته به این مؤسسه در امر آموزش حفظ قرآن کریم ویژه نونهالان وبزرگسالان (واحد خواهران و برادران) ودیگر علوم قرآنی از جمله تجوید ، تفسیر، تدبر، مفاهیم، نهج البلاغه، احکام و دوره های آموزشی هنری و فنی نظیر رایانه، ، خیاطی، بافتنی و......... اقدام می نماید.
کانون زبان یاسمن ازدیگر بخش های آموزشی است که درمحیطی مناسب وبا اساتیدی مجرب به آموزش زبان انگلیسی به صورت ترمیک میپردازد.
مهد کودک وپیش دبستانی علمی قرآنی یاسمن نیز ازدیگر بخشهایی است که با رویکردی اعتقادی وقرآنی به پرورش کودکان ونوگلان عزیز مشغول است.

telegram.me/ebnolkarim