حوزه علمیه

لزوم پرورش عالمان و پژوهشگران علوم دینی، ضرورت ایجاد یک مرکز بزرگ آموزش علوم اسلامی را ایجاب می نمود. بدین منظور با بهره گیری از نظرات صاحبنظران این امر، به ویژه مسوولان مرکز مدیریت حوزه علیمه قم مقرر گردید که این حوزه علیمه صبح ها مختص خواهران و در دو مقطع سطح دو و سطح سه ( کارشناسی و کارشناسی ارشد )که در حال حاضر 450 طلبه به همراه هیائت علمی در این مجموعه مشغول به تحصیل می باشند و بعد ازظهرها به مرکز آموزش عالی حوزوی از کلام و تفسیر و سایر رشته ها ... برای 100طلبه برادر تبدیل گردیده است . مجموعه حوزه علیمه دارای واحدهای آموزشی مرتبط و همچنین مدرس بزرگ با حدود 1250 متر مربع در نظر گرفته شده است.


مسجد هسته مقاومت و پایگاه فعالیت خدا محور
نوشته ای از حجه الاسلام والمسلمین علم الهدا در رابطه با روز مسجد


نزدیک به سه سال بود که آرام آرام صدای توحید از اطراف شبهه جزیره حجاز به گوش تشنگان حقیقت می رسید و نمایندگان مردم به جان آمده از ستم و جهالت روزگار، به دنبال منادی آزادی بخش توحید ، خود را به او میرساندند و آنان که نیز پیامهای الهام بخش توحیدی رسول خدا(ص) را به گوش ارادتمندان همین امر باعث شده بود که شور و اشتیاق دیدار یک چنین رهبری الهی و قلب آنانرا پر از شیدائی نماید تازمانی که شنیدند ، پیشوای آنان در دوفرسخی قبا ، رحل اقامت می کند است.
جوانان پرشور و مسلمانان آنروز که اکثریت آنان از دو قبیله اوسی و اخرج بودند با چهره ای باز و خندان مقدم پیامبر اسلام (ص) را گرامی داشته و خود را در خدمت رهبر مسلمانان قرار دادند.
این حضور عاشقانه جوانان پر شور ،پیامبر اسلام (ص) را بر آن داشت تا اولین مرکز دینی ، جهت عبادت و مدیریت جامعه نوپای مسلمانان را توام بر پا سازد تا از این رهگذر کلیه کارهای آموزشی و پرورشی و سیاسی و قضائی و خدماتی و دفاعی در آن مرکز سامان یابد.ضمن اینکه درآن جا مردم به عبادت و پرستش خدای یگانه و اقامه نماز جماعت در اوقات خاص خود بپردازد و بدین شکل بود که از ابتدا پیدایش مسجد درصدر اسلام تا آغاز قرن چهارم اسلامی غالبا مساجد ضمن حفظ جایگاه عبادی برای مردم ،جنبه آموزشی و حل مشکلات مختلف مردم معرفی شده بود .
واینچنین بود که هسته اولیه حکومت و مدیریت اسلامی در جامعه تازه تاسیس مسلمانان صدر اسلام شکل گرفت و امت اسلامی را به سان یک مغناطیس قوی در کلیه فنون انسانی به خود جلب نمود. این تجربه موفق باعث شد که رسول خدا(ص) بعد از ورود به مدینه در اولین اقدام عمرانی خود ،دستور ساخت پایگاه امت اسلام را صادر و خود در تاسیس آن شخصا حضور یافت. مسجدی که به نام مسجد النبی (ص) نام گرفت در واقع مرکز فرمانروایی رسول مهربانی ها شد و مردم برای تمام کار های پرورشی،آموزشی،خدماتی و... به آنجا مراجعه می کردند .حتی رسول الله (ص) جلسات مشاوره و تصمیم گیری های حساس امنیتی و نظامی را در آنجا مدیریت می فرمودند.
اتفاقا دشمنان اسلام و منافقان و یهودیان مدینه با بررسی و مطالعه دقیق به خوبی یافتند که تنها راه ریشه کردن فعالیت های مسلمانان و خصوصا رهبرالهی آن از بین بردن این پایگاه قدسی ،یعنی مسجد است و چون میدانستند امکان نفوذ به این دژ مستحکم امت اسلامی ندارند ،با تاسیس یک بدل برای مسجد طراز اسلامی، در مقام تهی کردن رسالت مسجد در میان مسلمانان برآمدند تا تاسیس مسجد ضرار در سال نهم هجری یکی از اقدامات یهودیان و منافقان آن زمان مدینه بود.
دشمن به خوبی دریافته بود که مادامی که چتر حمایتی مسجد بر سر امت اسلام سایه افکنده است و مردم از هر قوم و قبیله واز هر نژادی ،هنگامی که در مسجد اجتماع میکنند ، هیچ نیرویی توان شکستن اقتدار آنان را ندارند،به همین جهت همراه به فکر تخریب این جایگاه ویژه در اذهان مردم افتاده و با این نمادهای ارزشی و مذهبی از سر مخالفت حاضر میشدند.به همین جهت است که مرحوم امام خمینی (رضوان الله علیه) در بیان معروف خویش از مسجد به عنوان سنگر امت اسلام نام برده است و آنجا را سنگر معرفی کرده اند و باالطبع مسلمانان را نسبت به حراست و حفاظت از آن موظف نموده اند.
درقرن حاضر و به برکت جمهوری اسلامی که زمان اوج شکوه بازگشت مردم به مساجد با رویکرد های اصیل دینی است ،دشمن بار دیگر احساس خطر نموده و برای مبارزه با این کانونهای توحیدی از ابزارهای مختلف خویش بهره میگیرند.صهونیسم بین الملل که غده سرطانی خویش را در قلب اسلام رشد میدهد ،مسجد را بزرگترین چالش خود میبیند و به همین جهت بر این باور است مادامی که مسجدالقصی اولین قبله مسلمانان پرچم وحدت و هدایت و روشنفکری است را بر دوش خود میکشد وهرگز موفق به توسعه افکار استعمار گرایانه خود نمیشود . از این خشم غضب صهیونیستها عاقبت در تاریخ 30 مرداد سال 1348 تبدیل به آتش گردید و مسجدالاقصی را به همراهی قلوب جریحه دار امت اسلام به آتش کشید تا شاید بتواند در پشت قهقه های مستانه خودش ،اقتدار امت اسلامی را به سخره بگیرد و چنگالهای خونین خود را بر پیکره امت فروبرده و از آنان انسانهای بی خاصیت و بی هویتی بسازد که آمادگی هرگونه همکاری را با غاصبان صهیونیست دارند.دژخیمانی که برای اشغال سرزمین موعود ،پاره تن اسلام را هدف قرار گرفته اند بخوبی میدانند که برای شکستن غرور و اقتداراسلام باید در ابتدا اولین قبله مسلمانان را آماج کینه توزی های خود قرار دهند تا باخیال خام خود یکی از مقدس ترین نماد های این ایلام و معراج گاه رسول خدا (ص) زا تحقیر کرده باشند.اما آنها صاحب این خانه و اهل آن و همچنین امت اسلام را نمی شناختند و یا شاید فکرش را هم نمی کردند که روزی شعله های این اتش به جان آنان بیفتد و آنانرا در خانه های خود زمین گیر کند.
امروز امت اسلام با دریافت صحیح از نقشه های شوم جنایت پیشه گان صهیونیسم بار دیگر بر این حقیقت بخوبی دست یافته اند که کوچکترین اهمال و غفلت ،باعث نابودی امت و سرشکستگی همیشگی برای مسلمانان خواهد بود.
باید به این نکته توجه شود که بهره وری از یک چنین پایگاهی که رمز موفیت امت اسلام در همیشه تاریخ است ،نیازمند به تبیین و توجه صحیح و آشنائی هرچه بیشتر از این مرکز عبادی است که بر حسب موفقیت های مختلف ،سیاسی امت اسلام باید مورد روشنگری قرار گیرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمایشاتی که روز گذشته و در چهاردهمین سالروز گرامی داشت روز جهانی مسجد در جمع ائمه جماعت استان تهران ایراد کردند به گوشه های ماندگاری از این مهم پرداختند.ایشان ضمن توجه دادن به این نکته بسیار مهم که مسجد خانه خداست و هر عبادتی که از ناحیه مردم و مکلفین درآن انجام میشود باید جهت خدایی داشته باشد به خوبی مردم را از وقوع در دام شیطان و گرفتار شدن به گرداب ریا بر حذر داشته و به شور و شوق عبادت خالصانه که محور همه خوبیهاست اشاره نمود.
شاید دلیل پرداختی به اخلاص اعمال عبادی در مسجد توجه دادن به این نکته ضروری است که وقتی انسانها آموزش دیدند تا در کنار یکدیگر به اعمال خدا محورانه دست بزنند و در عین حالی که با سایر مومنان در یک صف واحد مشغول عبادت هستندف بغیر از خدا را نبینند ،آنگاه بخوبی می توانند در کلیه امور مربوط به امت اسلامی و بدون در نظر گرفتن جایگاه علمی،اقتصادی،اجتماعی و... برای جلب رضایت خداوند،حاضر شده و وظایف دینی خویش را به نحو احسن انجام دهند.
فراموش نکنیم که دشمنان اسلام برای ورود به اردوگاه مومنان ،ابتدا سنگرهای فرهنگی ملتها را هدف قرار می دهد تا از این رهگذر ضمن بی حرکت کردن ملت ها ،آنانرا نسبت به دارائی های مادی و معنوی خود بی مسؤلیت نماید،لذا ملتهای تحت استعمار ،هیچگونه واکنشی نسبت به تاراج میراث مادی و معنوی خود نشان نمی دهند.رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مهمترین نقش مساجد را افزایش مقاومت و تحکیم هنرمندانه سنگرهای فرهنگی عنوان کردند و از این جایگاه عبادی به عنوان پایگاه بزرگ بسیج و حرکت فرهنگی یاد نموده اند که پرچمداران آن در کوی و برزن های کشور های اسلامی خصوصا ایران هستند.به همین جهت ایشان یکی از سنگینی وظایف ائمه جماعت را بهره گیری از شیوه های صحیح در جمع آوری و هدایت نسل جوان و ارائه و ترویج فرهنگ ناب محمدی(ص) و افکار بالنده اهل بیت عمت و طهارت (علیه السلام) برای مخاطبان معرفی نمودند.
از نکات بسیار مهمی که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می گیرد،تعریف سیاست در فضای ملکوتی مساجد است .اگر معظم له سیاست و جریان سیاسی را در مسجد به عنوان نگاه کلان و نقاط مشترک میان گردهمایی سیاسی جامعه امروز ،معرفی مینمایند به این دلیل است که شاید بزرگترین آفت را برای امام جماعت و دست اندر کاران امور مساجد ،پرداختی و طرفداری کردن از یک گروه خاص سیاسی میدانند . زیرا مسجد محل حضور همه مسلمانان و مومنان با انواع سلیقه های مختلف سیاسی است و جانبداری کردن امام جماعت ویا گردانندگان مسجد از یک جناح و گروه خاصی ،بخشی از مردم را از فیض حضور در جمع امت اسلامی محروم می سازد.
البته پر واضح است که منظور از سخن فوق هرگز به معنای سکولار بودن مساجد نیست بلکه مساجد ضمن دفاع از حریمهای ارزشی دین که انقلاب اسلامی بر پایه آن شکل گرفت باید محلی برای بهره مندی تمامی افراد خدمتگذار به دین و انقلاب بدون در نظر گرفتن سلیقه های سیاسی آنان باشد تا بتوانند بعنوان رمز وحدت درمیان امت ایفاء نقش نمایند
به همین منظور ودر انتقاد حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی به امامان جماعت فرموند:انانکه پیشتازی در مساجد را فقط در خواندن نماز خلاصه میکنند ،این نگاه جفا امیز در واقع همان نگاه سکوار است که دین را در عمل شخصی محضر میکند و از ورود به مسائل اجتماعی سیاسی باز میدارد.
امام جماعت از نگاه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همان پرچمداری است که حتی عبادتش در محراب باعث خشم دشمن میشود زیرا عبادت او در حقیقت یک فریاد و ندا اتحاد بر علیه دشمن نیز محسوب می گردد. از ایشان در تبیین سخنان خود می فرمایند که اسلام سکولار در محصور در عبادات فردی یا اجتماعی حتی اگر طرفداران فروان هم داشته باشد ،مورد خصومت سلطه گران نیست آنچه که زورگویان جهانی با آن دشمنی دارند اسلام مقتدر است.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با الهام از فرمایش رئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفر صادق(ع) که میفرمایند:(علیک باالاحداث فانهم اسرع الی کل خیر) بر تو باد بر جوانان که آنان سریعترین افراد به انجام کارهای خیر هستند ،نیز توصیه ای نسبت بقه رضایت هرچه بیشتر مطالبات بر حق جوانان داشته  که باید ائمه جماعت و دست در اندر کاران مدیریت مساجد به آن بیشتر توجه کنند.
با عنایت به اینگه مطالبات شیرین و لطیف عرفان ناب اسلامی و جاذبه های اصیل هنر دینی بیشترین سهم را می تواند در جذب حداکثر نسل جوان داشته باشد ،رهبر معظم انقلاب اسلامی مسجد را بهترین بستر برای این مهم معرفی کردند و فرمودند:دل جوانان را با ایجاد جاذبه های صحیح دینی ((سخن و اقدام امیخته با معنویت و عرفانی واقعی)جذب مساجد کنید. در حقیقت این راهکار اجرائی ،دست دسیسه های عرفان های غربی را برای جلب جوانان می بندد و آنانرا نسبت به عرفان های نوظهور واکسینه میکند.
در پایان سخنان حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در رابطه با مساجد و رسالت ان در جامعه و نقش ائمه جماعت در مدیریت فرهنگی مردم میتواند در ابعاد مختلف نقش تاثیر گذار و تعیین کننده ای داشته باشد و حیات و بالندگی ویژه ای را در اقشار متدینین برای نفوذ ناپذیری در مقابل برنامه ها و هجوم فرهنگی دشمن ایجاد نماید .
باشد تا با بهره گیری از فرصت های ارزشمندی که مساجد در اختیار مومنین راستین قرار میدهد، ضمن تقویت روح ایمان و عبادت و خدا محوری در کار های روز مره ،بتوانیم اقتدار از دست رفته امت اسلامی را در سایه وحدت و یکپارچگی هرچه بیشتر به دست آوریم و با حضور پرشور خود در مساجد صلابت ایمان مؤمنان را بیش از پیش به رخ دشمنان قسم خورده امت اسلام بکشانیم.ان شاالله.