شبستان مجازی مسجدجامع حضرت قاسم بن الحسن(علیهماالسلام) -رمضان 1399-مجمع الذاکرین -برنامه زنده درصفحه اینستاگرام موسسه به آدرس ebnolkarim2

ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان شبستان مجازی مسجدجامع حضرت قاسم بن الحسن(علیهماالسلام) برنامه زنده در اینستاگرام