مراسم عزاداری دهه اول محرم 1398-مسجدجامع وحسینیه ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام )

مراسم عزاداری دهه اول محرم 1398-مسجدجامع وحسینیه ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام )