مراسم عزاداری شب های فاطمیه -فاطمیه اول:حجه الاسلام والمسلمین مشکوری-28 دیماه 1397

مراسم عزاداری شب های فاطمیه -فاطمیه اول شب اول :حجه الاسلام والمسلمین مشکوری-28 دیماه 1397